Home

Seoriu be YEEBE ngalii tappili gattiumwuleli selaapiye gammetaagiu ye yebuutogo tangiire shoali yasefaliuwe! (Massive Tourism Investment!) Seoriu be YEEBE ngalii teiteili bugoto!

vlcsnap-2013-03-29-15h40m26s156

 

Pic4

Seewe kompaniili China, Exhibition & Travel Group (ETG), ye seoriu be ye be gefauwe seewe gattiumwuleli selapiye gammetaagiu ila ye be gale pwupwutogo selapiyale me reere shoali yasefaliuwe ka re be gale buutogo woali faliuweiye. Gamii gaibe giula Yap ila seewe faliuwe galesemmwiti, ye gale seliige me waluuwe (38) square miles. Iiye gattiumwuleli selapiye ye yali ETG ila ye seoriu be re be foorii semweoiu hotel resort ila ye be ligitii sengerasi ruumulu lanneo, nge ye pwale yoro golf courses me casino. Nge bale shiyelagi ngalii mele kela ye be gasitogo be ttewasili faliuwashe me yashe wosho ila faliuwe kela ETG ye be chuwaiiye nge ye be le logo lago faali yare lamelame lanni tiweige me tiwouwe raage, nge ye be la gola menna tiweige me tiwouwe raagi nge ye pwale yatte lago reeli bale sebugiuwe raagi nge ye toaro mele shoali bugotogoteli bugoto we re be seoriu iyange. Menneele ila si be matefagilii be yatola shagiu go be saainiiye baabiyoro la be re be gasii menna bugotamwu nge taai yoro lago geele me iyange – toaro lago faliuwemwu, toaro lago shapili malewamwu, talogo lago menna ilaali fateomwu togo shagiu me mwosuwe, ye talogo lago menna tegariyemwu lago lanni ranne kelale. Geramwo be ye kaile yali yaremate metagiiu kompanii yeele, nge geramwo be yaremate re sa gapeta be re tai tipelii nge yamali Yap ye shiuweli tabotabo lago shagiu yare kekafegira togo ETG. 

 

Giishe yaremetali Yap, si be gekaila shagiu be si be seoriu be: YEEBE ngalii  ETG! GEMWOAWE LAGO iiye ETG-Yap State Cooperative Investment Agreement we me ETG’s Foreign Investment Permit   me woali Yapeiye! Tepangii seewe gattiumwuleli selapiye la si be melawe iyange, nge TAI male gammetaagiu ye yegasi tangi gishe bugotashe nge re sa seoriu be gattiumwuleli selapiye!

Faali pesheemwu nge go be tabee gishes online. Sign the Petition at: http://www.avaaz.org/en/petition/Say_NO_to_Massive_Tourism_Investment_Say_NO_to_Landgrabs/?cBsGueb

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s